Vanding haven

Haven kan være en af de mest beroligende og livsbekræftende dele af vores hjem. At passe på den, specielt med hensyn til vanding, kan dog være udfordrende, især hvis vi ønsker at spare på vandforbruget. Her præsenteres en dybdegående guide til mere bæredygtige metoder for vanding i haven.

Opsamling af regnvand

Regnvand er en fremragende ressource, der ofte bliver overset. Det er naturligt blødt, indeholder ingen kemikalier og er ideelt for alle planter. Her er hvordan du kan begynde at opsamle og bruge regnvand i din have.

Installation af regnvandstønder

opsamling af regnvand

Ved at installere regnvandstønder på strategiske steder rundt omkring dit hjem kan du opsamle store mængder regnvand. Disse tønder kan fastgøres til nedløbsrør, så vand, der normalt ville løbe ud i kloakken / faskinen, nu opsamles for senere brug. Størrelsen af din tønde vil afhænge af, hvor meget plads du har, og hvor meget regn du normalt får. Prøv evt. vores regnvandsberegner til at beregne størrelse af regnvandstønde du har behov for.

Sikker og hygiejnisk opbevaring af regnvand

For at undgå problemer med myg og andre insekter, der kan formere sig i stillestående vand, er det vigtigt at sørge for, at din regnvandstønde er korrekt dækket. Tønderen skal være udstyret med en tætsluttende låg eller et net for at forhindre insekter i at komme ind.

Det er også vigtigt at bemærke, at regnvand opsamlet fra tage kan indeholde forurenende stoffer eller fugleekskrementer. Selvom dette vand er fint til vanding af planter, bør det ikke bruges til drikkevand eller vand, der kommer i direkte kontakt med spiselige planter.

Anvendelse af regnvand i haven

vandkande til vanding i haven og krukker

Regnvand kan bruges til mange formål i haven. Her er nogle få ideer:

 • Vanding i haven: Dette er den mest åbenlyse anvendelse. Regnvand kan bruges til at vande blomsterbede/blomsterenge, græsplæner og potteplanter. Du kan bruge en vandkande til mindre områder eller slange til større områder.
 • Fyldning af fuglebade: Regnvand er et mere naturligt valg til fuglebade end postevand.
 • Kompost: Regnvand kan bruges til at fugte din kompostbunke, hvilket hjælper med at fremskynde komposteringsprocessen.

Ved at opsamle og anvende regnvand kan du ikke kun spare penge, men også bidrage til at bevare en vigtig naturressource. Med den rette opsamling og opbevaring kan regnvand være en værdifuld tilføjelse til din havepleje rutine.

Vanding i haven på de rigtige tidspunkter

Vanding på det rigtige tidspunkt er nøglen til at sikre, at dine planter får mest muligt ud af hvert eneste dråbe. Her er en mere detaljeret gennemgang af de optimale tidspunkter for vanding og hvorfor de er vigtige.

Fordelene ved at vande om morgenen

At vande tidligt om morgenen er ofte det mest ideelle tidspunkt. Her er hvorfor:

 • Mindre fordampning: Morgentimerne er ofte køligere og mindre blæsende, hvilket betyder, at mindre vand fordamper, før det når dine planters rødder. Dette er især vigtigt i de varme sommermåneder, hvor vand hurtigt kan fordampe i solens varme.
 • Bedre vandoptagelse: Ved at vande om morgenen giver du planterne mulighed for at absorbere vandet, før de udsættes for solens varme. Dette kan være særligt vigtigt for planter, der er følsomme over for varmestress.
 • Forebyggelse af sygdomme: At vande om morgenen betyder, at eventuelt overskydende vand på plantens blade har tid til at tørre ud i løbet af dagen. Dette kan hjælpe med at forebygge svampesygdomme, som ofte trives i fugtige forhold.

Vanding om aftenen

Hvis du ikke er en morgenperson, eller hvis din tidsplan simpelthen ikke tillader morgenvanding, er det næstbedste tidspunkt sent på aftenen. Fordelene ved aftenvanding inkluderer:

 • Mindre fordampning: Ligesom om morgenen, er temperaturerne generelt lavere om aftenen, hvilket betyder, at mindre vand vil fordampe, sammenlignet med midt på dagen.
 • Forberedelse til natten: Ved at vande om aftenen giver du dine planter en god forsyning af vand, som de kan bruge til at gennemgå deres natlige processer.

Husk dog, at aftenvanding kan øge risikoen for visse svampesygdomme, da det kan efterlade bladene fugtige hele natten. Hvis dine planter er følsomme over for fugt, er det bedst at sikre, at du kun vander jorden og ikke bladene.

At vande på det rigtige tidspunkt kan hjælpe med at optimere vandeffektiviteten, reducere spild og sikre, at dine planter forbliver sunde og stærke. Vi har også lavet en andet værktøj hvis du ønsker at vide hvornår solen står op hos dig.

Vand dybt, ikke ofte

planters rødder

Konceptet om at vande dybt, men ikke ofte, er en af de mest effektive vandingsmetoder til haven. Det sikrer, at vand trænger dybt ind i jorden, når du vander, hvilket fremmer dybere rodfæste og hjælper dine planter med at blive mere modstandsdygtige over for tørke. Her er en mere detaljeret gennemgang:

Hvad betyder det at vande dybt?

At vande dybt betyder at vande tilstrækkeligt, så vand trænger godt ind i jorden, idet det opmuntrer plantens rødder til at vokse dybt og blive stærkere. Denne metode kan være særligt effektiv for større planter og træer, som har brug for et dybt rodnet for at støtte deres vækst.

Hvordan man vander dybt

Når du vil vande dybt, bør du tage dig tid til at lade vandet sive langsomt ned i jorden. Du kan gøre dette ved at bruge en slange med lavt tryk, en drypvandingssystem, eller ved at vande i flere kortere perioder, så vandet har tid til at trænge ind i jorden mellem hver vanding.

Målet er at få vandet til at nå mindst 15-20 cm ned i jorden. Dette kan variere afhængigt af plantens art og størrelse, så det er vigtigt at gøre lidt forskning om hver plantes specifikke behov.

Hvorfor mindre hyppig vanding er bedre måde til vanding i haven

Mens det kan være fristende at vande lidt hver dag, kan dette faktisk være mindre gavnligt for dine planter. Hyppig overfladevanding kan opmuntre rødderne til at blive i de øverste jordlag, hvilket gør dem mere sårbare over for tørke og temperatursvingninger.

På den anden side, ved at vande dybt og mindre hyppigt, opmuntres plantens rødder til at vokse dybere ned i jorden, hvor de har bedre adgang til fugt, selv i tørre perioder. Dette gør planten mere modstandsdygtig overfor tørke og andre stressende forhold.

Husk dog, at alle planter er forskellige, og nogle, især unge planter og dem i containere, kan kræve mere hyppig vanding. Generelt er det dog en god ide at vande dybt og mindre ofte for at fremme sunde og robuste planter.

Brug mulch / jorddækning for at spare på vanding i haven

Mulch er en fantastisk ressource i haven, der tilbyder en række fordele, herunder vandbevarelse. Her er en mere detaljeret forklaring på, hvad mulch er, hvordan det hjælper med at spare vand, og hvordan du kan anvende det i din have.

Hvad er Mulch?

Mulch er et lag af organisk materiale, der lægges oven på jorden omkring planter. Det kan være fremstillet af en række forskellige materialer, herunder træflis, kompost, strå, knuste blade, græsafklip, bark, og endda avispapir.

flis fra afklippet grene

Hvordan hjælper Mulch med at spare vand?

Mulch hjælper med at spare vand på flere måder:

 • Reducerer fordampning: Mulch dækker jorden og reducerer mængden af vand, der fordamper fra jordoverfladen. Dette betyder, at din jord forbliver fugtig i længere tid efter vanding.
 • Forhindrer ukrudtsvækst: Ukrudt konkurrerer med dine planter om vand. Ved at dække jorden med mulch kan du forhindre ukrudt i at vokse, hvilket betyder, at der er mere vand til dine planter.
 • Forbedrer jordens struktur og fugtholdighed: Organisk mulch vil langsomt nedbrydes og blive en del af jorden. Dette forbedrer jordens struktur, hvilket gør den bedre til at holde på vand og næringsstoffer.

Hvordan anvender du Mulch i din have?

At anvende mulch i din have er en relativt simpel proces:

 1. Vælg din mulch: Du kan vælge en kommercialiseret mulch, som træflis eller bark, eller du kan bruge noget, du allerede har, som kompost, græsafklip eller knuste blade.
 2. Forbered jorden: Fjern eventuelt ukrudt fra området og vand jorden grundigt.
 3. Anvend mulch: Læg et lag af mulch omkring dine planter. Det skal være omkring 5-10 cm tykt for at være mest effektivt. Undgå at lægge mulch for tæt på plantens stilk eller træets stamme, da dette kan forårsage råd / svamp.

Mulch er en simpel og effektiv metode til at spare vanding i haven, samtidig med at det hjælper med at forbedre jordens sundhed og reducere ukrudtsvækst.

Brug dråbevanding eller soaker slanger

Dråbevanding og soaker slanger er begge effektive metoder til at optimere vanding i din have. Her er en mere detaljeret gennemgang af, hvad disse metoder indebærer, hvorfor de er gavnlige, og hvordan du kan bruge dem i din have.

Hvad er dråbevanding og soaker slanger?

drypvandigssystem til vanding i haven og drivhuset
Drypvandigssystem vi benytter i vores drivhus.

Dråbevandingssystemer og soaker slanger er to typer af vandingssystemer, der er designet til at levere vand direkte til planternes rødder.

 • Dråbevandingssystemer også kaldet drypvanding leverer vand gennem et netværk af rør og slanger, der er udstyret med emitters, der frigiver vand i små dråber direkte til jorden.
 • Soaker slanger er porøse slanger, der lader vand sive ud langs deres længde. Når de er lagt i en havebed, frigiver de vand direkte i jorden.

Fordelene ved dråbevanding og soaker slanger til vanding i haven

Soakerslange til vanding i haven
En Soaker-slange der ligger tæt på planten

Disse systemer er særlig effektive til at spare vand, af flere grunde:

 • Reducerer fordampning og spild: Fordi vandet leveres direkte til jorden, minimeres fordampning, og der er mindre spild sammenlignet med overhead sprinklere, som kan blæse vand væk i vinden.
 • Leverer vand direkte til rødderne: Dette sikrer, at vandet går derhen, hvor det er mest nødvendigt, og hjælper med at forhindre sygdomme, der kan opstå, når bladene bliver våde.
 • Tillader præcis vanding: Med et dråbevandingssystem kan du styre præcis, hvor meget vand hver plante får, hvilket er ideelt for haver med forskellige typer planter med forskellige vandingsbehov.

Hvordan installerer og bruger du disse vandingssystemer?

At installere et dråbevandingssystem eller bruge en soaker slange kræver lidt planlægning og arbejde, men kan gøre en stor forskel i din vandeffektivitet.

For et dråbevandingssystem, skal du først planlægge dit layout baseret på dine planters placering og behov. Systemet kan være så simpelt eller komplekst, som du ønsker, og mange havecentre sælger kits, der gør det nemt at komme i gang. Når systemet er installeret, kan du indstille det til at vande på bestemte tidspunkter, eller du kan tænde og slukke det manuelt efter behov.

Soaker slanger er lidt mere ligetil. Du skal blot lægge slangen i dit havebed, tæt på dine planter, og tilslutte den til en vandkilde. Når du tænder for vandet, vil slangen begynde at sive vand ud i jorden.

Begge disse metoder kan hjælpe med at spare vand, forbedre plantesundheden og gøre vandingen nemmere og mere effektiv.

Vælg tørketolerante planter og undgå vanding i haven

Tørketolerante eller tørke-resistente planter kan være et glimrende valg for haven, især i områder, hvor vand er en knap ressource, eller hvis du bare ønsker at spare på vanding i haven. Her er en dybere udforskning af dette emne:

Hvad er tørketolerante planter?

Tørketolerante planter er planter, der kan overleve i forhold med lav vandtilgængelighed. De har tilpasset sig til at leve i tørre klimaer ved at udvikle forskellige strategier for at spare på vand, som f.eks. at have tykke blade til at lagre vand, eller dybe rødder til at trække vand fra dybere jordlag.

Hvorfor vælge tørketolerante planter?

Ved at inkludere tørketolerante planter i din have, kan du reducere dit samlede vandforbrug, hvilket ikke kun er godt for miljøet, men også kan spare dig for penge på din vandregning. Desuden kan tørketolerante planter hjælpe med at skabe en have, der kan overleve og trives, selv i perioder med tørke.

KØB BLOMSTERFRØ HER

Eksempler på tørketolerante planter

Der findes mange forskellige typer af tørketolerante planter, herunder:

Lavendel

Lavendel: Denne aromatiske plante er kendt for sin evne til at trives i tørre, solrige forhold. Den har også det plus, at den tiltrækker bier og sommerfugle til din have.

Rosmarin

Rosmarin: Dette krydderurt er ikke kun tørketolerant, men også vinterhårdfør. Det er en fantastisk tilføjelse til enhver have og kan også bruges i en række retter.

Sukkulenter

Sukkulenter: Der er mange forskellige typer sukkulenter, og de fleste er ekstremt tørketolerante. De lagrer vand i deres tykke, kødfulde blade, hvilket gør dem i stand til at overleve længe uden vanding.

Græs der står smukt i vinden

Andre eksempler kunne være salvie, timian, lammeøre, prydløg, perovskia, og forskellige typer græsser, som prydgræs.

Sådan plejer du tørketolerante planter

Selvom disse planter kan håndtere tørre forhold, har de stadig brug for vanding i haven, især når de først er blevet plantet og forsøger at etablere deres rodsystem. Over tid kan du dog reducere vandingen, da disse planter vil være i stand til at klare sig med mindre vand end mange andre haveplanter.

At vælge tørketolerante planter er en simpel og effektiv måde at spare vand på i din have, og mange af disse planter tilfører også skønhed og diversitet til landskabet.

Forstå dine planters vandbehov

At forstå dine planters unikke vandbehov er afgørende for at pleje en sund og bæredygtig have. Her er en dybere gennemgang af, hvordan forskellige planter har forskellige vandbehov, og hvordan du kan lære at vande dine planter mere effektivt.

vandekande til vanding i haven

Planter og deres vandbehov

Planter har forskellige vandbehov afhængig af mange faktorer, herunder deres art, størrelse, alder, vækststadie og de specifikke miljøforhold, de vokser under. For eksempel:

 • Frugt og grøntsagsplanter som salat, agurk og squash er kendt for at kræve rigeligt med vand, især i vækstsæsonen.
 • Krydderurter som rosmarin, salvie og timian er generelt mere tørketolerante og kræver mindre vanding.
 • Nyplantede planter kræver mere vand, da de forsøger at etablere deres rodsystemer.
 • Stauder og buske har normalt dybere rødder og kan derfor klare længere perioder uden vanding.
 • Planter, der vokser i fuld sol, vil generelt kræve mere vand end de planter, der vokser i skyggefulde områder.

Hvordan du vander dine planter effektivt

At forstå dine planters vandbehov kan hjælpe dig med at vande mere effektivt og spilde mindre. Her er nogle tips:

 1. Lær dine planters vandbehov: Udforsk hver plante i din have for at finde ud af, hvor meget vand de kræver. Mange plante-etiketter vil angive dette, eller du kan finde oplysningerne online.
 2. Vand dybt, men ikke ofte: Dette opmuntrer planter til at udvikle dybere rødder, hvilket gør dem mere tørketolerante.
 3. Anvend mulch: Mulch kan hjælpe med at holde jorden fugtig og reducere vandfordampning.
 4. Overvej at installere et dråbevandingssystem: Disse systemer kan være mere effektive end overhead vanding, da de leverer vand direkte til rødderne og minimerer spild og fordampning.

Ved at forstå dine planters unikke vandbehov kan du skabe en mere vandeffektiv have, der stadig trives og ser fantastisk ud.

Afslutning til vanding i haven

Vanding i haven handler ikke blot om kvantitet, men mere om kvalitet og timing. Ved at optimere dit vandingssystem, vælge de rette planter og bruge ressourcer som regnvand, kan du både bevare din haves sundhed og skønhed, og samtidig bidrage til et mere bæredygtigt miljø. Husk, det er ikke kun om at vande mindre, men om at vande klogere.

By Claus

Claus er en passioneret havemand, der deler sin viden og erfaringer om havearbejde, dyrepleje og livet på landet gennem sin blog om livet på landet. Han tilbringer det meste af sin fritid i sin frodige have, værkstedet og på gården sammen med sin familie, der tager sig af en dejlig flok dyr, herunder grise, heste, høns, hunde og katte. Følg med og få inspiration fra Claus' oplevelser og hans stræben efter harmoni mellem naturen og dyrene omkring ham.

3 thoughts on “Vanding i haven – Den mest bæredygtige måde”
 1. God grundig artikel der. Det er lidt vigtigt lige nu i denne tørke! Man kan virkelig se forskel på de områder af haven man har vandet og hvad man ikke har vandet. Det er vigtigt at have et eller andet system. Fedt fedt.

 2. Tak for en genial artikel, havde ingen ide om, at vanding krævede omtanke og en masse forhold man som haveejer skal forholde sig til. Jeg har længe overvejet en regnvandstønde og med den smarte beregner, har jeg besluttet at det skal være nu.

  Tak for en god og informativ blog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.