muldvarp

Muldvarpen er et af de mest omdiskuterede og ofte misforståede dyr i den danske have. Mens nogle ser det som en irriterende plage, der ødelægger den velplejede græsplæne, er der også dem, der ser dyret som en vigtig del af havens økosystem. Som god kender i have og havens dyr, vil jeg tage dig med på en rejse ind i muldvarpens fascinerende verden.

MULDVARPEBEKÆMPELSE PRODUKTER

Hvad er en muldvarp?

En muldvarp er et lille, næsten blindt pattedyr, der bruger størstedelen af sit liv under jorden. Dens specielt udformede forben er som skabt til at grave med, og det er netop, hvad de gør bedst. Muldvarpe graver utallige tunneler og efterlader små jordvolde, kendt som “muldvarpeskud,” hvilket ofte er til gene for haveejere.

Muldvarp
Muldvarp

Hvad er det, der driver muldvarpen?

Muldvarpen er et rovdyr, der jagter underjordiske insekter som regnorme, larver og forskellige små hvirvelløse dyr. Gravningen tjener derfor flere formål: Det er både et jagtredskab, en bolig og en måde at markere territorium på.

Levevis

Muldvarpe er ensomme væsner og foretrækker at leve isoleret det meste af året. Dog søger hun- og hanmuldvarpe hinanden op i foråret, hvor parringsritualet finder sted. Efter en succesfuld parring føder hunnen omkring midten af juni et kuld af 2-6 små muldvarpeunger. Det er ikke usædvanligt, at et muldvarpepar får et ekstra kuld tidligt i september, hvis betingelserne er gunstige.

Når muldvarpeungerne når en alder af omkring 4-5 uger, har de udviklet de nødvendige færdigheder og kan begynde at klare sig selv. De forlader reden og begynder at etablere deres egne territorier, hvor de vil grave tunneler og jage efter føde. Selvom muldvarpen lever det meste af sit liv i ensomhed, er foråret en tid med socialt samvær og fornyelse for disse interessante skabninger.

Hvordan adskiller en muldvarp sig fra en mosegris?

Selvom de begge lever underjorden og har en tendens til at skabe frustration hos haveejere, er der markante forskelle mellem en muldvarp og en mosegris. Først og fremmest er mosegrise gnavere og har en helt anden diæt, der inkluderer planterødder. Muldvarpe er derimod insektædere. Mosegrise er også mere sociale og kan optræde i grupper, mens muldvarpen er en ensom jæger.

mosegris
Mosegris

Hvor territoriale er muldvarpe?

Muldvarpen er et yderst territorielt væsen. En voksen muldvarp vil sjældent tolerere andre muldvarpe i sit territorium, som kan strække sig over op til flere tusinde kvadratmeter. Dette territorium er fyldt med et komplekst netværk af tunneler, der tjener som hjem, fælder for bytte og som markering af ejerskab. Konflikter mellem rivaliserende muldvarpe kan være voldsomme og endda dødelige.

Hvad spiser en muldvarp?

Regnorme er en favorit i muldvarpens diæt, men de er ikke kræsne. De spiser også mange andre former for smådyr som for eksempel forskellige larver og snegle. Dens evne til at finde og fange disse smådyr er uundværlig for dens overlevelse, især da den har et ret højt stofskifte og derfor behøver at spise ofte.

Hvor gamle bliver muldvarpe?

I naturen lever muldvarpe normalt i 3-6 år, men dette varierer afhængigt af mange faktorer, inklusiv tilgængelig føde, rovdyr og sygdomme. Yngelpleje er også en faktor; en muldvarpmor er meget beskyttende over for sine unger og kan have op til to kuld pr. år.

Hvorfor har vi muldvarpe i haven?

Når man finder muldvarpe i haven, er det ofte fordi jorden er rig på de smådyr, muldvarpen spiser. En veldyrket, fugtig jord er et ideelt jagtterræn for muldvarpen, som kan spise op til halvdelen af sin egen kropsvægt hver dag.

muldvarpe tunnel

Bekæmpelse af muldvarpe:

Muldvarpe kan til tider skabe udfordringer for haveejere, da de graver tunneler og laver skud op til overfladen. Mens nogle ser disse små skabninger som en nyttig del af haveøkosystemet, ønsker andre at fjerne dem fra deres jord. Her gennemgår vi nogle af de mest almindelige metoder til at håndtere muldvarpe.

Milde metoder til at bekæmpe muldvarpe

Lyd og vibrationer

En af de mest humane måder at afskrække muldvarpe på er ved at bruge apparater, der udsender lavfrekvente lyde eller vibrationer. Disse enheder installeres i jorden og kan fungere på solenergi eller batterier. Ideen er, at de forstyrrende lyde og vibrationer kan forvirre muldvarpen og gøre dens levested uattraktivt. Det kræver dog, at enhederne er aktive i længere perioder, og effektiviteten kan variere fra have til have.

Duftafskrækkere

En anden skånsom metode er at anvende naturlige afvisningsmidler som hvidløgsjuice eller kraftige urter som lavendel. Disse midler kan sprayes omkring de områder, hvor muldvarpeaktivitet er observeret. Fordelen ved denne metode er, at den er miljøvenlig, men ulempen er, at den kræver regelmæssig anvendelse, særligt efter regn, for at være effektiv.

Middelhårde metoder til at bekæmpe muldvarpe

Vandudskylning

En mere direkte, men stadig relativt human måde at fjerne muldvarpe på, er ved at fylde deres tunneler med vand. Denne metode kræver, at man lokaliserer de aktive tunneler og derefter hælder store mængder vand i dem ved hjælp af en haveslange eller en spand. Teorien er, at vandet vil tvinge muldvarpen til at forlade tunnelen og komme op til overfladen, hvor den så kan fanges og eventuelt flyttes. Det er vigtigt at bemærke, at denne metode kan være stressende for dyret og også kan påvirke andre jordboende organismer.

Selvom denne metode kan virke effektiv, er den ikke altid ideel for haveejere, der ønsker en permanent løsning. Der er også en risiko for, at vandet kan dræne væk i jorden, før det får den ønskede effekt, og at muldvarpen simpelthen graver en ny tunnel et andet sted.

Vær opmærksom på, at denne metode kan være mere eller mindre effektiv afhængig af jordens beskaffenhed. Tung lerjord holder bedre på vandet end sandet jord, hvilket kan gøre metoden mere effektiv i nogle tilfælde.

Drastiske metoder til at bekæmpe muldvarpe

Fælder

Hvis du ikke har held med de mere milde metoder, eller problemet er særligt alvorligt, kan mekaniske fælder være en effektiv løsning. Disse fælder placeres i aktive muldvarpetunneler og fungerer ved at dræbe dyret, når det passerer igennem. Fælder kræver nøjagtig placering og jævnlig tjek, og det er vigtigt at følge alle anvisninger nøje for at anvende dem sikkert og effektivt.

Gift

Brugen af gift til at dræbe muldvarpe er den mest drastiske metode og bør kun overvejes som en sidste udvej. Det er vigtigt at være opmærksom på, at gift ikke kun er farligt for muldvarpen men også for andre dyr, der kan komme i kontakt med den. Hvis du vælger at bruge gift, er det afgørende at følge alle sikkerhedsforanstaltninger og instruktioner nøje for at minimere risikoen for utilsigtet skade på andre dyrearter og på miljøet.

KØB MULDVARPE GIFT & FÆLDER

Valg af bekæmpelsesmetode mod muldvarpe

Valget af metode afhænger af flere faktorer, herunder hvor stort et problem muldvarpe udgør i din have, din personlige holdning til dyrevelfærd og de lokale regler og retningslinjer for dyrebekæmpelse. Det er altid en god idé at konsultere en ekspert, før man går i gang med drastiske metoder for at sikre, at de er både effektive og sikre.

Hvis du vil leve i harmoni med din have og de dyr, der også kalder den for hjem, er forståelsen for dyrenes adfærd og behov afgørende. Det giver dig de bedste forudsætninger for at træffe de rette beslutninger i forhold til, om og hvordan du vil gribe en eventuel bekæmpelse an.

By Claus

Claus er en passioneret havemand, der deler sin viden og erfaringer om havearbejde, dyrepleje og livet på landet gennem sin blog om livet på landet. Han tilbringer det meste af sin fritid i sin frodige have, værkstedet og på gården sammen med sin familie, der tager sig af en dejlig flok dyr, herunder grise, heste, høns, hunde og katte. Følg med og få inspiration fra Claus' oplevelser og hans stræben efter harmoni mellem naturen og dyrene omkring ham.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.