Randzoneloven

Den nye regering under fødevareminister Mette Gjerskov, vil fjerne den tidligere VK-regerings særregel i den såkaldte randzonelov, hvor adgangen til de kommende Randzoner var begrænset.
Randzoneloven forventes at træde i kraft 1. september 2012.

I forbindelse med planen for Grøn Vækst skal der i år etableres randzoner på 10 meter langs med vandløb og søer over 100 m2. Dette er et fint initiativ, som helt sikkert vil styrke naturen og vildtet i Danmark.

Landmændene vil blive kompenseret med et beløb per hektar, som de ikke længere vil være i stand til at dyrke. Disse 10 meter bredde randzoner vil være med til at øge biodiversiteten i Danmark for alle vildtarter samt mange plantearter. Tidligere forsøg med sprøjtefrizoner langs med levende hegn viser stor tilvækst i vildt pga. et øget antal insekter, som bidrager til fødemængden, hvilket gavner bestanden af danske agerhøns.

Randzoneloven medfører at der vil blive etableret omkring 50.000 ha ny natur i Danmark, hvilket alle danskere formentlig kun kan være enige i, er en god ide.

Men fjernelse af særreglen vil ministeren tillade at disse randzoner bliver hvert mands eje, så længe de støder op til offentlige områder som fx veje og stier.  Vil fjernelse af denne særregel så gavne naturen ligeså meget, når alle frit kan vade i naturen og stresse ynglende vildt, smide med affald og campere efter eget ønske uden at de pågældende landmænd kan jage disse mennesker væk.

Mange landmænd er også jægere og da disse går på jagt, vil de forventelig bruge mere tid på vildtpleje og naturpleje med endnu mere vildt til gavn for naturen.

Fjernelse af særreglen kan ikke være rigtigt og det vil næppe være til gavn for vildtet og naturen i sidste ende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.