støttemur eksempel

Er du husejer med en have, der har store niveauforskelle? Så giver det rigtig god mening at bygge en støttemur. For med en støttemur udnytter du pladsen i din have bedst muligt, og du får skabt nogle flotte og afgrænsede områder i haven.

Og heldigvis er det muligt at bygge din egen støttemur, hvis du er fiks på fingrene og ikke er bange for at tage fysisk fat. I artiklen her guider vi dig igennem processen med at bygge din egen støttemur med en step-by-step guide til at komme godt i mål. 

Hvorfor er en støttemur smart?

Lad os lige starte ud med at forklare, hvorfor en støttemur egentlig er smart. 

En støttemur bruges til at støtte en jordskråning, så jorden holdes tilbage. Murens formål er altså at afstive jorden, så man undgår, at skråningen falder sammen. Og på den måde vil en støttemur sikre permanente, flotte og lige niveauforskelle i terrænet.

Du kan altså udnytte områderne i haven meget bedre med en støttemur. Men der er også mulighed for flere forskellige designs af selve muren alt efter dine ønsker.

Du kan gå efter en lukket mur eller vælge en model med mellemrum mellem stenene. Med eksempelvis 10-15 cm mellemrum mellem murens sten, kan du opnå et hulrum, hvor planter kan vokse. Det vil skabe et mere organisk og hyggeligt udtryk, der kan pryde mange haver og skabe hyggelige kroge. Omvendt kan en lukket mur skabe et mere stramt og roligt udtryk i din have.

Hvordan laver man en støttemur?

I eksemplet her bygges en støttemur af Danblokke. Det er en ganske populær og smart løsning, da blokkene ‘låser’ hinanden fast, hvilket giver en stærk mur. 

Grav ud til fundamentet

Det er alfa omega, at din mur sættes på fast grund. Og det betyder, at du skal grave mindst 90 cm ned. Nu skal du overveje, om du har brug for at etablere et dræn. For i givet fald skal det lægges nu, før du går videre. Et dræn kan være en god idé, hvis der er et areal ‘bag’ muren, der leder vand ned mod støttemuren. Et dræn vil betyde, at din mur ikke belastes af tung og våd jord.

Læg stabilgrus

Nu fylder du stille og roligt stabilgrus ned i renden. Stamp gruset for hver 25-30 cm, eksempelvis med en motoriseret stamper eller en brolæggerjomfru. Fyld grus op til cirka 20 cm under støttemurens niveau. 

20 cm med jordfugtig beton 

Ovenpå gruset lægger du et lag af jordfugtig beton. Betonlaget skal cirka være 20 cm højt og 50 cm bredt, og det danner basis for det første lag blokke i muren.

Det første lag blokke lægges

Du skal nu lægge det første lag blokke, og det er meget vigtigt, at dette lag lægges korrekt. For det vil påvirke resten af muren. Derfor skal du huske at spænde en snor ud. Den skal flugte med den første række blokke og med denne rækkes forkant. OBS – husk at din mur skal begynde cirka 3 cm under niveau. 

Skal du bygge en høj støttemur, er det vigtigt, at du har eller anskaffer dig en god og sikker stige, så du kan lægge blokke korrekt og lige på hele støttemuren. 

Bank blokkene fast

Brug din mukkert til at banke den første blok ned i betonen. Tjek meget omhyggeligt og løbende, om dine blokke er vandrette, og at forkanten af blokken flugter med snoren.

Husk fugeafstanden

Der skal være en fugeafstand på 3-5 mm mellem alle blokkene i den første række. Når alle blokke i denne række er sat, holder du pause i to-tre dage. Din beton skal nemlig have tid til at hærde. Efterfølgende kan du bygge resten af din mur. Forskyd rækkerne af blokke løbende, så de lapper halvt ind over hinanden.

Denne mur er som nævnt bygget af Danblokke. Og da hver blok har en låseknast, kan de nemt placeres på den rigtige måde. Du behøver derfor ikke arbejde så meget med vaterpasset – hvis din første række af blokke er sat korrekt vel og mærke. 

Murpap ordner ujævnheder

Hvis der alligevel er visse ujævnheder, kan du med fordel jævne dem ud med små stykker murpap. Dem lægger du mellem blokkene i de givne rækker, hvis der er ujævnheder. Tjek løbende med snoren, at dine rækker flugter, som de skal.

Fyld op med sand eller grus og stamp

Som arbejdet glider frem skal du huske at fylde sand eller grus bag din mur. Gør dette hver gang du har lagt to rækker. Der skal være plads til et lag på mindst 10 cm tykkelse. Det vil nemlig virke som dræn og lede vand væk. 

Brug din brolæggerjomfru og stamp let for hver 20 cm, du fylder op med. Du skal ikke komprimere sandet for meget, for det skal kunne lede regnvand væk. De sidste 20 cm i toppen skal bestå af normal muldjord. Voila!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.